A, A2, A1 Kategorija

Comments Off

Motocikli.

Apmācības ilgums – 2 nedēļa.
Braukšanas apmācības stundu skaits – 15 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums – A1-16 gad., A2-18 gad., A-24 gad.
Valsts eksāmeni – teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes). Vadīšanas eksāmenu ar A, A2 un A1 kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim (ja ir eksāmena pieņemšanai labvēlīgi laikapstākļi, CSDD var minēto laikposmu pagarināt).

Apmaciba November 29th 2010

B Kategorija

Comments Off


Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Apmācības ilgums – 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits – 20 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums – 16 gadi.
Valsts eksāmeni – teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).

Apmaciba November 29th 2010

BE Kategorija

Comments Off

B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā.

Apmācības ilgums – 1 nedēļas (dienas mācību grupās); 2 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits – 6 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums – 21 gads.
Minimālais stāžs (B kategorija) – 1 gads.
Valsts eksāmeni – braukšana (vismaz 25 minūtes).

Apmaciba November 29th 2010

C Kategorija

Comments Off

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums – 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits – 15 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums – 21 gads.
Minimālais stāžs (B kategorija) – 2 gadi.
Valsts eksāmeni – teorija (30 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana

Apmaciba November 29th 2010

CE Kategorija

Comments Off

C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums – 2 nedēļas (dienas mācību grupās); 3 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits – 11 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums – 21 gads.
Minimālais stāžs (C kategorija) – 1 gads.
Valsts eksāmeni – braukšana (vismaz 45 minūtes).

Apmaciba November 29th 2010

D Kategorija

Comments Off

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmaciba November 29th 2010